XXIII Kongres
Polskiego Towarzystwa

Neuropsychologicznego

POZNAŃ

4- 5 GRUDNIA 2021

"Neuropsychologia kliniczna
           -teoria, badania, praktyka"

Małgorzata Foryś
Wystąpienie Nr 1

Daria Patalas
Wystapienie Nr 2

Adrianna Othmani
Wystąpienie Nr 3

Agata Dębek
Wystąpienie Nr 4

Natalia Gawron i in.
Wystąpienie Nr 5

Klaudia Krystecka
Wystąpienie Nr 6

Karolina Skrobol - Bojarczuk
 Wystąpienie Nr 7

Sylwia Niedźwiadek
 Wystąpienie Nr 8

Nina Prucnal
Wystąpienie Nr 9

Magdalena Baszuk
Wystąpienie Nr 10