XXIII Kongres
Polskiego Towarzystwa

Neuropsychologicznego

POZNAŃ

4 - 5 GRUDNIA 2021

"Neuropsychologia kliniczna
           -teoria, badania, praktyka"

"Neuropsychologia kliniczna - teoria, badania, praktyka"

ORGANIZATORZY

Zakład Psychologii i Zdrowia i Psychologii Klinicznej
Wydział Psychologii i Kogniwistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:  prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Sekretarz: dr Natalia Nowaczyk

Członkowie:

dr Mariusz Gajewski

dr Bartosz Piasecki

mgr Ksenia Cielebąk

mgr Natalia Trzeszczyńska

Studenci i doktoranci zaangażowani w organizację Kongresu:

mgr Dominika Grajewska

Marta Gronowska

Dawid Bojarski

Mateusz Klakus

Wojciech Rogowski