XXIII Kongres
Polskiego Towarzystwa

Neuropsychologicznego

POZNAŃ

4 - 5 GRUDNIA 2021

"Neuropsychologia kliniczna
           -teoria, badania, praktyka"

"Neuropsychologia kliniczna - teoria, badania, praktyka"

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Pawel Rymaszewski_fot. Thorium Space(1)

Adam Ryszewski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

user-5

Maciej Ryszewski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

unnamed

Anna Ryszewska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

user-5

Maciej Ryszewski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jordan Photography 913-814-7740 www.jordanphotography.com

Adam Ryszewski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YB20180801_0505_Isabella-Teixeira

Anna Ryszewska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ramowy Program XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

04 grudnia 2021 r.

8.30 – 8.50 Uroczyste otwarcie XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Powitanie w imieniu organizatorów XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska,
Prof. dr hab. Ewa Mojs

Powitanie w imieniu władz Wydziału
Prof. dr hab. Mariusz Urbański
Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Przemówienie Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Poinformowanie o nagrodach za działania na rzecz polskiej neuropsychologii
Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska,
Dr Natalia Nowaczyk
Pokój 1
Click
Meeting
8.50 – 9.00 Kilka słów o Polskim Towarzystwie Neuropsychologicznym
mgr Ksenia Cielebąk, Maciej Korab
9.00 –10.15 WYKŁAD INAUGURACYJNY
Diagnostyka oparta na neuromarkerach qEEG, ERPs i tomografii sLORETA w neuroCOVID-19
prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
10.15 – 11.00 Wykład Plenarny
Rozwijanie potencjału dziecka z uszkodzeniem układu nerwowego
prof. dr hab. Ewa Mojs
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 13.00 Wykład Plenarny
Konsekwencje neuropsychologiczne po Covid-19
prof. zw. dr hab. Emilia Łojek

Wykład Plenarny

Miejsce neuropsychologii klinicznej w coraz mniej przekonywującym podziale medycyny na neurologię i psychiatrię.
prof.zw. dr hab. Joanna Seniów
13.00 – 14.00 Przerwa
14.00 – 16.00 Sesje Równoległe
SESJA 1
NeuroCOVID-19
Pokój 1
Click
Meeting
SESJA 2
Neuromarkery funkcjonowania psychicznego
Pokój 2
Click
Meeting
16.00 – 16.15 Przerwa 
16.15 –18.15 Wykład Plenarny
Zegary mózgu: korelaty psychofizyczne i neuroobrazowe
prof. zw. dr hab. Elżbieta Szeląg

Wykład Plenarny
Izolacja społeczna przed pandemią i w czasie pandemii Covid -19 w populacji osób starszych z perspektywy neuropsychologicznej
prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan, mgr Ilona Bidzan-Bluma

Wykład Plenarny 
Wykorzystanie pomiarów psychofizjologicznych w diagnozie funkcjonowania poznawczego osób w stanie obniżonej świadomości
dr n. med. Anna Rasmus 
Pokój 1
Click
Meeting
18.15 – 19.15 Sesja Posterowa

Informacje o sesji posterowej

Pokój 1
Click
Meeting

05 grudnia 2021 r.

09.00 – 10.30 Wykład Plenarny
Deficyty wykonawcze w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienie rozsianego
dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS  dr Beata Daniluk, mgr Katarzyna Adamczyk

Wykład Plenarny
Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera
prof. zw. dr hab. Konrad Rejdak
Pokój 1
Click
Meeting
10.30 – 12.30  Sesje równoległe
SESJA 3
Wyzwania współczesnej diagnozy neuropsychologicznej 
Pokój 1
Click
Meeting
SESJA 4
Neuropsychologia w praktyce klinicznej
Pokój 2
Click
Meeting
12.30 – 13.00 Przerwa
13.00 – 15.00 Sesje równoległe
SESJA 5
Rehabilitacja neuropsychologiczna 
– podejście interdyscyplinarne 
Pokój 1
Click
Meeting
SESJA 6
Rehabilitacja neuropsychologiczna 
– nowe neurotechnologie 
Pokój 2
Click
Meeting
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15 – 16.45 Wykład Plenarny
Umysł rozszerzony w dobie cyfryzacji
prof. zw. dr hab. Bożydar L. J. Kaczmarek

Wykład Plenarny
Uchylić zasłonę.  Wykorzystanie okulografu w kontakcie z osobami z trudnościami  w komunikacji
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Pokój 1
Click
Meeting
16.45 – 17.10 Spotkanie z twórcami programu do terapii neuropsychologicznej
ExeSystem
17.10 – 17.30 Uroczyste Zakończenie XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Podsumowanie XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska,
Prof. dr hab. Ewa Mojs,
Dr Natalia Nowaczyk

Zaproszenie na XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Mojs

Członkowie:

prof. dr hab. Stefan Bednarek

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała

prof. dr hab. Mariola Bidzan

dr hab. Aneta Borkowska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

prof. dr hab. Jolanta Góral-Półrola

dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw.

prof. dr hab. Anna Herzyk

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio

prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek

dr hab. Anna Karakuła-Juchnowicz

prof. dr hab. Danuta Kądzielawa

prof. dr hab. Janusz Kirenko

prof. dr hab. Henryk Knapik

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Emilia Łojek

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. nadzw.

dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Konrad Rejdak

prof. dr hab. Joanna Seniów

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

dr hab. Ewa Szepietowska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

prof. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

dr hab. Rafał Wójciak