XXIII Kongres
Polskiego Towarzystwa

Neuropsychologicznego

POZNAŃ

4 - 5 GRUDNIA 2021

"Neuropsychologia kliniczna
           -teoria, badania, praktyka"

"Neuropsychologia kliniczna - teoria, badania, praktyka"

Komunikat 2.

Neuropsychologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina psychologii klinicznej integrująca wiedzę naukową psychologiczną i neurologiczną,  która w ostatnich latach coraz bardziej przyczynia się do opracowania skutecznych metod pomocy osobom cierpiącym z powodu różnych zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

Wiedząc jak ważny jest rozwój neuropsychologii klinicznej i doskonalenie warsztatu psychologicznego celem skuteczniejszej pomocy pacjentom, serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania wystąpień w proponowanych obszarach tematycznych:

  • Rola neuropsychologa klinicznego w różnych obszarach medycyny;
  • Neurotechnologie w neuropsychologii klinicznej;
  • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Wyzwania rehabilitacji neuropsychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Neuropsychologia kliniczna w diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych;
  • Neuropsychologia w diagnostyce i terapii zaburzeń neurorozwojowych;
  • Dokonania psychologii klinicznej w wyjaśnianiu zaburzeń psychicznych osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego;
  • Perspektywa neuropsychologiczna w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych i zachowania – Neuropsychologia a neuropsychiatria.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie!

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
dr Natalia Nowaczyk
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Mojs
Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 1.

Neuropsychologia kliniczna jako subdyscyplina psychologii klinicznej coraz bardziej przyczynia się do opracowania skutecznych metod pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń neurologicznych i psychicznych. W obliczu dynamicznego rozwoju neurobiologii i neurotechnologii pojawiają się liczne nowe wyzwania dotyczące stawiania trafnej diagnozy i dostosowania adekwatnej pomocy psychologicznej w procesie leczenia. Z drugiej strony dysponujemy lepszymi narzędziami do wyjaśniania relacji między działaniem ośrodkowego układu nerwowego, a sprawnością procesów bio-psycho-społecznych człowieka cierpiącego.

Podczas XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego pragniemy zachęcić do dyskusji nad kierunkiem rozwoju teorii – badań – praktyki, kluczowych w pracy neuropsychologa klinicznego istotnie wpływających na jego tożsamość zawodową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
dr Natalia Nowaczyk
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Mojs
Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu